Isporuka i povraćaj robe

1. Isporuka robe

 • Dostavu robe vršimo preko kurirskih službi. Najčešće je to Post Express, ali ne isključujemo mogućnost isporuke preko drugih kompanija. Ukoliko kupac izričito zatraži dostavu preko neke druge kompanije sa kojom ITS ima ugovor ili partnerski odnos, roba će, ukoliko je to moguće, biti isporučena po kupčevoj želji i o trošku kupca, ukoliko nije drugačije dogovoreno;
 • Roba će biti isporučena tek nakon evidencije avansne uplate od strane kupca (ukoliko nije drugačije dogovoreno);
 • Dostavu robe uvek plaća kupac (ukoliko nije drugačije dogovoreno) po pravilima kurirske službe koja vrši dostavu. Cenu dostave robe određuje kurirska služba preko koje se vrši dostava. IT School Shop ne učestvuje u formiranju cena dostave robe – to je u potpunosti prepušteno kurirskoj službi; može snositi troškove dostave samo ukoliko je tako dogovoren, ili je to sastavni deo neke reklamne kampanje, akcije, i sl;
 • IT School Shop nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nakon preuzimanja robe od strane kupca, kurirske službe, kao ni za eventualni gubitak, krađu, i sl;
 • IT School Shop je obavezan da pažljivo zapakuje i na vreme isporuči robu po dogovoru sa kupcem;
 • IT School Shop nije odgovoran za kašnjenje pri dostavi robe ako je kašnjenje prouzrokovano od strane kurirske službe, ili trećeg lica. Takođe nije odgovoran ako je kašnjenje prouzrokovano neblagovremenim preuzimanjem robe od strane kurirske službe ili kupca;
 • IT School Shop ima pravo da, ukoliko je to potrebno, dodatno naplati pakovanje i druge obaveze nastale pri dostavi robe (koje se ne tiču kurirske službe), ali uz konsultacije sa kupcem i prethodno obaveštenje. Troškovi dodatnog pakovanja, kao i ispisivanje formulara i sl. koje naplaćuju pojedine kurirske službe snosi kupac po cenovniku koji određuje dotična kurirska služba;
 • Najveći broj paketa IT School Shop isporučuje preko Post Express kurirske službe, te istu preporučuje, ali kupac nije u obavezi da istu koristi. Osiguranje robe je moguće, ali je potrebno posebno naglasiti prilikom slanja porudžbine. Osiguranje se tarifira u skladu sa cenovnikom kurirske službe koja će preuzeti predmetnu pošiljku.

2. Povraćaj robe

 • Roba može biti vraćena IT School Shopu samo ako podleže garanciji i to usled nedostataka u garantnom roku uz garanciju izdatu od strane IT School Shopa, overenu i uz račun. Uslovi garancije ispisani su na garatnom listu koji je overen i izdat uz račun. Garantni list se obavezno izdaje uz robu koja podleže garanciji. Za robu koja ne podleže garanciji garantni list se ne izdaje;
 • Pre povraćaja robe, kupac je dužan da obavesti IT School Shop e-mailom, faxom ili poštom u pisanoj formi o vrsti ili opisu nedostatka i razlogu za povraćaj. Nakon toga, IT School Shop može zatražiti od kupca ispunjavanje formulara koji je obavezan u pojedinim slučajevima prilikom postupka reklamacije u garantnom roku. Tek nakon odobrenja od strane IT School Shopa, kupac može izvršiti povraćaj robe;
 • Troškove povraćaja robe snosi kupac. IT School Shop ni u kom slučaju ne učestvuje u troškovima vraćanja robe;
 • IT School Shop ne snosi troškove eventualnog gubitka dobiti kupca usled kvara robe i nije dužan da odmah zameni robu, niti da odmah izvrši povraćaj sredstava kupcu. IT School Shop je dužan da ispuni uslove iz garantnog lista u skladu sa zakonom;
 • Za proizvode za koje se ne izdaje garantni list primenjuje se pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca za robu;
 • Povraćaj robe ne može biti izvršen za proizvode koji su kupljeni kod naših franšiznih i veleprodajnih partnera. Za te proizvode svoja prava možete ostvariti kod prodavca gde je proizvod kupljen;
 • Prema svakoj drugoj robi koja bude vraćena, a ne podleže garanciji bez ranijeg dogovora ili saglasnosti, IT School Shop će postupiti po svom nahođenju, tj. po odluci direktora ili drugog ovlašćenog lica.

Privatnost podataka

Privatnost

IT School Shop se obavezuje da će podatke koji su nam neophodni za formiranje Narudžbina (Vaše ime, prezime, adresa, e-mail, telefon…) i isporuku naručene robe, čuvati kao privatnost svojih kupaca. Prikupljaju se samo osnovni podaci o klijentima, zaista neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Obaveštenje / Korišćenje ličnih podataka

IT School Shop će održavati samo one lične podatke čiju su obradu klijenti izričito tražili. Ukoliko odluči da promeni ove odredbe, IT School Shop će postaviti izmene na ovoj stranici kako bi klijenti koji je koriste bili svesni koje lične podatke IT School Shop obrađuje, kako ih koristi i pod kojim okolnostima ih otkriva. Ukoliko u bilo kom trenutku IT School Shop odluči da na drugačiji način zadrži ili upotrebi lične podatke, obavestiće svoje klijente e-mailom ili postavljanjem obaveštenja na veb strani najmanje 30 dana pre promene u korišćenju.

Integritet podataka

IT School Shop će koristiti lične podatke samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju su ovlašćenje dali naši klijenti ili sa važećim zakonima ili propisima.

Bezbednost

IT School Shop je u obavezi da omogući bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, IT School Shop je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje.

Nadzor i primena

IT School Shop ima Rukovodioca za privatnost podataka, koji je odgovoran za poštovanje i primenu ovih odredbi. Rukovodilac za privatnost podataka dostupan je svakom zaposlenom, korisnicima, prodavcima, poslovnim partnerima i svima drugima koji mogu imati pitanja u vezi sa ovim pravilima ili sa praksom bezbednosti podataka.
Po pitanju ličnih podataka, IT School Shop sarađuje sa organima za zaštitu ličnih podataka.

Pravno odricanje odgovornosti

IT School Shop može lične podatke otkriti kada to zahteva zakon ili propis, ili kada je uveren da je takav postupak nužan kako bi se ispoštovali zakonski propisi, poštovale zakonske obaveze ili zaštitila prava, imovina ili lična bezbednost IT School Shopa, njegovih korisnika i javnosti.

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da, pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt IT School shop. Možete da koristite usluge i sadržaje ovog portala, poštujući navedenim Uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

ITS ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
ITS administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Beogradu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. ITS može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu shop.its.edu.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

ITS na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. IT School shop nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača obezbeđene su isključivo da bi vam olakšale rad. Ako ih budete koristili, napustićete ovu lokaciju. IT School shop nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za sadržaje bilo koje od njih. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

Korisnički forum

ITS može, ali nema obavezu, da nadgleda ili pregleda bilo koji deo lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, ITS se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. ITS zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.
Sve informacije vezane uz transakcije kupac-prodavnica ITS, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.